Organizacja Pożytku Publicznego

W rozliczeniach podatku dochodowego, każdy podatnik ma prawo do przekazania 1,5 % podatku na potrzeby
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
 K.Ż. "Kliwer" Piła
posiada status takiej organizacji
 Nasze dane do rozliczenia 1% w PIT:
Klub Żeglarski "Kliwer" Piła
nr KRS: 0000034656
Jak przekazać 1% na rzecz OPP?
 W obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1,5 % swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,5 % podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.