Baza POZŻ - Kliwer w Drzewoszewie

Baza żeglarska „POZŻ-Kliwer” w Drzewoszewie położona jest w północno-wschodniej części niezwykle malowniczego jeziora Bytyń Wielki. Na terenie bazy znajduje się: 40 miejsc w murowanych domkach noclegowych typu turystycznego, oddzielny sanitariat i umywalnia, pole namiotowe na ok. 20 miejsc, wiata szkoleniowa, plac apelowy, bosmanka, parking.
 
 
Bytyń Wielki (czasami nazywane również Betyń) jest największym jeziorem Pojezierza Wałeckiego, położonym na północny zachód od Wałcza. Jego powierzchnia wynosi 877 ha, maksymalna głębokość 41 m, posiada dwie wyspy i trzy długie odnogi. Bytyń jest jeziorem polodowcowym o urozmaiconej linii brzegowej w postaci wzniesień,   porośniętych lasami. Ze względu na bogatą florę i faunę od 1989 wraz okolicznymi terenami został objęty rezerwatem przyrody. Przy brzegach jeziora znajdują się dwa wczesnośredniowieczne grodziska najprawdopodobniej z początku XII wieku.